Leden

Bedrijfsgegevens

Bouwbedrijf Gebr. Meijer
Klipperweg 2
8102HR Raalte
T: 0572351863
F: 0572358532
E:
W: http://www.gebrmeijer.nl
Martijn Endeman

Profiel

De naam Bouwbedrijf Gebr. Meijer is al vele jaren een begrip in Raalte

en omgeving. Het bedrijf is een veelzijdig bouwbedrijf, dat zowel in
eigen beheer als voor derden projecten ontwikkelt en woningbouw, utiliteitsbouw, verbouw/renovatie en onderhoudswerk uitvoert.
Onze kracht bestaat uit dat wij met korte, snelle lijnen werken in de planvoorbereiding en in de uitvoering met duidelijk vastgelegde
afspraken zowel in tijd als met derden maar waar de flexibiliteit naar
de gebruiker toe natuurlijk voorop staat.
De klant wil zekerheid als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid:
deze zijn gewaarborgd d.m.v. certificering t.w.;
* kwaliteitscertificaat De Erkende Hoofdaannemer;
* kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 9001;
* veiligheidsbeheerssysteemcertificaat VCA**.

En wat het betreft de prijs/ kwaliteitsverhouding vinden
wij dat u zonder meer van ons mag eisen dat die
uitstekend is. Bij ons krijgt u met mensen te maken
die er op uit zijn om hun klanten het best denkbare
resultaat te bieden.