Leden

Bedrijfsgegevens

Kring Raalter Werkgevers
Postbus 188
8100 AD Raalte
Paul Maas

Profiel

De Kring Raalter Werkgevers (KRW) biedt al ruim 60 jaar een sterk ondernemersplatform voor bedrijven in de gemeente Raalte en vormt met bijna 300 leden een krachtig netwerk. De KRW is een regionale belangenbehartiger met toegevoegde waarde voor haar leden, maar ook voor partijen waarmee zij om de tafel zit. 

De leden van de KRW komen uit verschillende branches en zijn gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Raalte. Door de brede samenstelling van ons ledenbestand kunnen we snel schakelen en de juiste deskundigen betrekken bij onze vraagstukken.

Het bestuur van de KRW werkt samen met andere lokale en regionale ondernemersverenigingen en heeft goede relaties met lokale, provinciale en landelijke instanties en overheden. Het doel is de verbinding tussen ondernemersverenigingen te maken en te versterken, om zodoende gemeenschappelijke ondernemersbelangen nog beter te kunnen behartigen. Verder ligt de focus op een aantal gezamenlijke projecten