Leden

Bedrijfsgegevens

LTO Salland
Jan Schamhartstraat 101
8121 PA Olst
T: 06-21874547
F:
E:
W:
Ben Haarman

Profiel

LTO Salland is een belangenbehartigingsorganisatie voor de Land- en Tuinbouw en één van de grootste afdelingen van LTO Noord/LTO NL. Het werkgebied behelst de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en het gehele buitengebied van Haarle. LTO Salland telt ± 730 leden met ruim 400 bedrijven. De belangenbehartiging is breed. Landelijk en Europees lopen de lijnen via het algemeen bestuur en via de beleidsmedewerkers in Zwolle (hoofdkantoor), Den Haag en Brussel. Lokaal en regionaal houden we ons bezig met o.a. Bestemmingsplannen, Natura 2000-beleid, Kavelruilprojecten, Duurzame energie, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en representatie van de sector. De kracht van LTO Salland zit vooral in de samenwerking met de diverse gebiedspartijen zoals de Provincie, Gemeenten, Waterschappen, IJssellandschap, Landschap Overijssel en de Agrarische Natuurvereniging. Door bundeling van krachten én middelen zijn we in staat projecten uit te voeren in het belang van zowel onze leden als van het landelijk gebied.     
SAMEN STAAN WE IMMERS STERK!